Meeting Vejle Jelling FINAL 940X430 Cat 4 White Ansvarlighed
Af: Mette Bernt - 22-04-2021

MeetingVejle og VisitVejle anerkendt med HORESTAs certificering for bæredygtig turisme

MeetingVejle og VisitVejle har netop modtaget HORESTAs prestigefyldte GREEN TOURISM ORGANIZATION (GTO) for en aktiv indsats for at udvikle bæredygtig turisme. Certificeringen er en markering og stor anerkendelse af, at man i Vejle siden 2018 har arbejdet strategisk med bæredygtig fritids- og mødeturisme.

Med GREEN TOURISM ORGANIZATION certificeringen har Vejle ikke alene fået en anerkendelse for indsatsen men også en blåstempling som grøn destination – og en grøn mødeturisme destination. Netop hotelpartnernes indsats og bæredygtige valg er vigtige for certificeringen, der bygger på dokumenterede data.

Smukke anprisninger er ikke længere nok

Det vigtige ved GREEN TOURISM ORGANIZATION certificeringen er, at man ikke kan få den ved blot at markedsføre sig på smukke anprisninger, der ikke har hold i virkeligheden. Walk-the-talk er eneste mulighed for at komme i betragtning, og der er en del kriterier at leve op til.

Et af dem er kravet til miljømærket overnatning, hvor minimum 40% af hoteller eller hotelværelser skal være miljømærket. Et kriterie, Vejle lever op til, fordi kommunens hoteller er meget langt fremme.

Mange hoteller har den internationale Green Key certificering, som er tildelt ud fra et pointsystem med relevante miljøkrav. Hotellerne bliver her vurderet på alt fra fødevarer til energiforbrug, rengøringsmidler og affaldssortering. Også det velkendte nordiske miljømærke Svanemærket, som er blandt de strengeste mærker i verden, er i spil på hoteller og venues. Derudover finder man flere steder finder det økologiske spisemærke.

Fælles indsats og politisk prioritering

Æren for at kunne opnå certificeringen GREEN TOURISM ORGANIZATION tilhører dermed i høj grad destination Vejles turismeaktører. Men de er ikke alene på rejsen. Turisme er et politisk højt prioriteret område og optaget i Vejle Kommunes klimaplan. Det er sket på baggrund af fyrtårnsprojektet fra 2019 ”Grøn Destination Vejle – Green Destination Vejle”.

Projektet skabte også en konference om bæredygtig turisme ”Den Grønne Destination”. Den blev afholdt for det lokale erhverv på Vingsted Hotel- og konferencecenter i oktober 2020. Mange fra erhvervet greb muligheden og deltog i konferencen med stor nysgerrighed og gode indspark i en meget frugtbar dialog om, hvordan branchen kan fortsætte og videreudvikle de gode bæredygtige takter inden for turisme.

Nye bæredygtige tiltag

En GREEN TOURISM ORGANIZATION certificering kræver med andre ord, at man som destination har lagt sig i selen på tværs af destinationens aktører. MeetingVejle markerer sig her som fællesskabet, hvor man samarbejder og løfter i flok på tværs af det offentlige og private. Et partnerskab, der nu viser sig også at have en stor værdi, når det handler om bæredygtighed. Anerkendelsen er kærkommen, fordi mødeturismen er et af de erhverv, der virkelig har mærket konsekvensen af corona pandemien. Det er en branche, der lider ­– men også har lært nyt.

Flere partnere i Meeting Vejle er under nedlukningen blevet virkelig stærke på eksempel hybridmøder, hvor nogle mødedeltagere sidder fysisk sammen, mens andre er med digitalt. En mødeform, der er skabt, så mødedeltagere kunne mødes på afstand. Men også en ny måde at mødes på, som har vist sig at kunne mere, end partnere måske troede – også i forhold til bæredygtighed. Også events bliver anderledes i fremtiden, fordi blikket for bæredygtighed i højere og højere grad bliver tænkt ind. Her tager Vejle Kommune ansvar og tilbyder at guide, så alle aktører har klare retningslinjer for bæredygtige events. Både de små, de store og dem, der kun kommer én gang. Som eksempelvis Tour de France, hvor energikilden vil være grøn strøm.

Med GREEN TOURISM ORGANIZATION certificeringen har Vejle fået en anerkendelse, vi kan være stolte af som turisme destination. Det er en markering af, at vi er på vej i den rigtige retning. Mindst lige så vigtigt er, at certificeringen er en milepæl på en rejse, hvor vi fortsat vil have blikket rettet mod at blive en endnu mere grøn og bæredygtig destination for mødeturisme.