Persondatapolitik

Generelt

1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes MeetingVejle (“Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomheden hjemmeside, www.​meetingvejle.dk (“Hjemmesiden”).

3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 23.


Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

4.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

5. Hvad er grundlaget for indsamlingen?

5.1 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 4.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.


Brug af databehandlere

6. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

7. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://​www.​privacyshield.​gov/​participant?​id=a2zt000000001L5AAI


Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder:

8. Indsigtsretten

8.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

8.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

9. Retten til berigtigelse

9.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

10. Retten til sletning

10.1 Du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os.

11. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

11.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

12. Retten til dataportabilitet

12.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

13. Retten til indsigelse

13.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 4.1

13.2 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

14. Retten til at tilbagekalde samtykke

14.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev.

14.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os masts@vejle.dk

15. Retten til at klage

15.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.


Sletning af persondata

16. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

17. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.


Sikkerhed

18. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

19. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


Kontaktoplysninger

20. Virksomheden er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

21. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
MeetingVejle
Banegårdspladsen 6, 2. sal. t.h.
7100 Vejle

Tlf. nr.: +45 2177 8469
E-mail: masts@vejle.dk


Ændringer i persondatapolitikken

22. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

23. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.


Versioner

Dette er version 1.0 af Virksomhedens persondatapolitik dateret den 05.05.21